2009. március 6., péntek

The Holy Bible English Standard Version


Évszázadok óta a legnépszerűbb könyv a Szent Biblia. A keresztény egyház szent könyve.
A Biblia a zsidóság és a kereszténység közös szent könyvének, az Ószövetségnek (Ótestamentum), és a kereszténység később keletkezett, Jézushoz kapcsolódó másik szent könyvének, az Újszövetségnek (Újtestamentum) a gyűjtőfogalma. A Biblia szó jelentése Könyvecskék. A másik elterjedt elnevezése a Szentírás.
A keresztény hívők körében a hagyományos nézet az, hogy a Biblia megírása Isten vezérletével történt, és így az igazságot szó szerint vagy átvitt értelemben közvetíti az emberiségnek. Az utóbbi időkben sok keresztény nézetét erősen befolyásolták az úgynevezett bibliakritikusok, és ezen változás ellenhatásaként egy fundamentalista irányzat is kialakult, amelynek fő célja a Biblia szó szerinti tökéletességének bizonyítása. Idővel a Biblia értelmezése vált a protestáns és a katolikus felekezetek közötti hagyományos különbségek kulcspontjává. Míg előbbiek úgy hiszik, hogy a Biblia önmagáért beszél, utóbbiak azt tartják, hogy az Egyház feladata a Bibliát megfelelően értelmezni. De akár előbbit, akár utóbbit valljuk, vagy esetleg egyáltalán nem vagyunk vallásosak, a Bibliát érdemes időnként lapozgatni, már csak a csodálatos történetek miatt is.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése